Başlangıç / Eğitim / ATAAOF Deneme Sınavı – Biyoistatistik- (Ara Sınav/Vize)

ATAAOF Deneme Sınavı – Biyoistatistik- (Ara Sınav/Vize)

Soru 1

Yazının Başlıkları

Aşağıdaki sonuçlardan hangisi kuvvetli ihtimali gösterir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğru
a) 0.05
b) 0.45
c) 0.55
d) 0.75
e) 0.95X

Soru 2

İlgilenilen değişkene ait bütün elemanları içine alan gruba ne denir?

SeçenekDoğru
a) Değişken
b) Ölçüm
c) Örnek
d) İstatistik
e) PopulasyonX

Soru 3

Kadın ve erkek nüfusun, 5 veya 10 yaş gruplarında dağılımını özel olarak göstermek için çizilen en uygun grafiğin adı nedir?

SeçenekDoğru
b) Sütun grafik
c) Çizgi grafik
d) Bölünmüş daire grafiği
e) Nüfus pramidiX

Soru 4

Parametreler hangi alfabenin harfleri ile sembolize edilirler?

SeçenekDoğru
a) Latin
b) GreekX
c) Arap
d) Çin
e) Kril

Soru 5

Bir hastanenin polikliniğine bir saat içinde gelen hastaların yaşları 15, 80, 65, 70, 10, 12, 43, 35, 27 olarak kaydedilmiştir. Bu yaş verisinin değişim genişliği (range) aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 35
b) 50
c) 65
d) 70X
e) 80

Soru 6

Hilesiz bir para art arda iki kez atılırsa her ikisinde de tura gelmesi ihtimali kaçtır?

SeçenekDoğru
a) 0.25X
b) 0.50
c) 0.70
d) 0.85
e) 0.90

Soru 7

Hilesiz bir zar bir kez atıldığında, örnek uzayında karşılaşılacak mümkün sonuç sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 1
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6X

Soru 8

Standart normal dağılımın ortalaması nedir?

SeçenekDoğru
a) 10
b) 1
c) 0(sıfır)X
d) Değişkene bağlıdır
e) 3

Soru 9

9 8 10 10 12 6 11 10 12 8
Yukarıdaki veri grubunun standart sapması kaçtır?

SeçenekDoğru
a) 6
b) 5
c) 1,897X
d) 1,8
e) 1,786

Soru 10

9 8 10 10 12 6 11 10 12 8
Yukarıdaki veri grubunun ortalaması kaçtır?

SeçenekDoğru
a) 10,6
b) 10,2
c) 9,8
d) 9,6X
e) 9,2

Soru 11

Bir fabrikada üretilen 100 mamulden 10’u kusurlu, 20 tanesi bakıma ihtiyaç duyan mal ve 70 tanesi sağlamdır.
Bu fabrikadan tesadüfi olarak bir mal seçilirse bu malın sağlam olması ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 0,10
b) 0,20
c) 0,50
d) 0,70X
e) 0,90

Soru 12

Meyvelerin servis edildiği bir masada 10 adet portakal, 12 adet elma, 8 adet mandalina, 15 adet erik vardır. Bu masadan çıkarılabilecek mümkün meyve tabağı sayısı kaçtır?

SeçenekDoğru
a) 7800
b) 8400
c) 10500
d) 12000
e) 14400X

Soru 13

Ahmet’in istatistik dersinden başarılı olması ihtimali 0.65, matematik dersinden başarılı olması ihtimali 0.70 ve her iki dersten başarılı olma ihtimali 0.50’dir. Ahmet’in istatistik veya matematik dersinden başarılı olması ihtimali nedir?

SeçenekDoğru
a) 0.40
b) 0.50X
c) 0.65
d) 0.75
e) 0.85

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi en gelişmiş ölçektir?

SeçenekDoğru
a) Adlandırma
b) Dereceleme
c) Aralık
d) OranX
e) Sıralama

Soru 15

9 8 10 10 12 6 11 10 12 8
Yukarıdaki veri grubunun modu kaçtır?

SeçenekDoğru
a) 6
b) 8
c) 9
d) 10X
e) 12

Soru 16

Populasyonu temsil etmek üzere ön yargılı ve yönlendirilmiş olarak bir alt grubun örnek alındığı amaçlı örnekleme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Çok basamaklı örnekleme
b) Güdümlü örneklemeX
c) Kombinasyon örnekleme
d) Kota örneklemesi
e) Sistematik örnekleme

Soru 17

Bir hastanedeki sağlık görevlilerinin yaş ortalaması (µ) 45 ve standart sapması () 6’dır.
Yaş verilerinin normal dağılıma sahip olduğu bilindiğine göre, 51 yaş verisi için hesaplanacak standart Z ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 1X
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Soru 18

Grafik başlığı grafiğin hangi tarafına yazılır?

SeçenekDoğru
a) Üstüne
b) AltınaX
c) Sağına
d) Soluna
e) Uygun yere

Soru 19

Verilerin dağılımı yanında verideki minimum değeri, maksimum değeri, medyanı, çeyrek ölçüleri ve sapmalı değerleri gösteren grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Histogram grafiği
b) Trend grafiği
c) Kutu grafiğiX
d) Pasta grafiği
e) Dal-yaprak grafiği

Soru 20

Populasyondan şansa bağlı çekilen ve popülasyonu temsil etme nitelik ve niceliğindeki alt gruba ne denir?

SeçenekDoğru
a) Kitle
b) Örnekleme
c) ÖrnekX
d) Parametre
e) İstatistik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.