Başlangıç / Adalet ve Güvenlik / Bilirkişi Nedir? Nasıl Bilirkişi Olunur?
Abstract smooth light blue perspective background.

Bilirkişi Nedir? Nasıl Bilirkişi Olunur?

Bilirkişi Nedir? Nasıl Bilirkişi Olunur?
Bilirkişi Nedir? Nasıl Bilirkişi Olunur?

Bilirkişi Nedir? Nasıl Bilirkişi Olunur?

Merhaba arkadaşlar meslek incele ekibi olarak sizler için en çok merak edilen mesleklerden bilirkişi nedir? nasıl bilirkişi olunur ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız. Sizler için derlediğimiz bu makalede gördüğünüz eksikleri ve hataları bizlere bildirmekten çekinmeyin. Bu konumuzu okuduğunuzda bilirkişi nedir? nasıl bilirkişi olunur? Bilir kişi olmak için gerekli eğitim şartı nedir? Bilirkişi olmak için hangi üniversiteyi okumuş olmamız gerekir? Bilirkişi maaşları ne kadardır? Bilirkişilik eğitimi içerikleri nelerdir? bilirkişilik ile ilgili her şey bilirkişilik hakkında her şey gibi soruların cevabına ulaşabileceksiniz.

Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi nedir sorusunun cevabı aslında adından da anlaşılmaktadır.Bilirkişi herhangi bir meslek sahibi olan ve mesleğinde tecrübeli kişilerden oluşan, aynı zamanda adalet bakanlığı bilirkişi listesinde kayıtlı olan kişilerdir.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi nasıl olacağınızı düşünüyorsanız bu sorunun cevabı karmaşıktır diyemeyiz. Genellikle üniversitelerin(farklı kurumlarda yapabilirler) yaptığı bilirkişilik eğitimlerine katılarak ve bilirkişilik eğitimi aldığınıza dair sertifikaya sahip olmanız gerekmektedir. Bilirkişilik eğitimine katıldıktan sonra aldığınız bu belge ile bilirkişi olarak görev yapabilirsiniz.

Bilirkişi Olmak İçin Gerekli Eğitim Şartı Nedir? Hangi Lise yada Üniversiteyi Okumalıyım?

Bilirkişi olabilmeniz için herhangi bir lise yada üniversite gibi eğitim şartı yoktur. Bilirkişi olabilmeniz için okur yazar olmanız yeterlidir. Eğer okur yazar iseniz ve herhangi bir meslekte 5 yıllık deneyim sahibi iseniz bu mesleğinizi belgelendirerek bilirkişilik eğitimlerine katılabilirsiniz. Katıldığınız bilirkişilik eğitimlerini başarı ile tamamlamanız durumunda bilirkişi olarak görev yapabilirsiniz.

Bilirkişilik Eğitimine Başvuru ve Kabul Şartları Nelerdir?

Bilirkişilik eğitimine başvuru da bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki
nitelikler aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı
bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm
olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik
yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat
icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da
Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış
olmak.
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları
haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma,
meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

Bilirkişi Maaşları Ne Kadar? Bilirkişilik Ücretleri 2018?

Bilirkişilerin maaşları ne kadar sorusu aslında yanlış bir sorudur. Doğrusu Bilirkişilik ücretleri ne kadardır olmalıdır. Mahkemelerde bilirkişi raporu istendiği durumlarda rapor ücreti ödenir. Bir bilirkişi 50 adet mahkemeye rapor sunmuşsa ortalama 200 Tl den hesaplarsak aylık geliri 10 000 TL olabilir bazen de ayda 1-2 yada hiç bilirkişi kararına ihtiyaç duyulmaya bilir. Bu sebeple bilirkişilik meslek olarak değilde ek gelir olarak yapılan bir meslektir diyebiliriz. Büyük şehirlerde ve alanınıza göre maaşlarınız çok yüksek yada çok düşük olabilir. 2018 yılında bilirkişi ücretleri aşağıdaki şemada verilmiştir;

2018 Bilirkişi Ücretleri

2018 yılı için belirlenmiş olan bilirkişilik ücretleri aşağıdaki gibidir;

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 190,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 190,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 190,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL
e) Asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 190,00 TL
ğ) Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 190,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’ da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 500,00 TL

Bilirkişilik Eğitimi Ders İçerikleri Nelerdir?

Bilirkişilik Eğitimi der içerikleri şu şekildedir;

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER VE İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
UYGULAMA (UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması)
RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (Oy ve Görüşün Sunulması)
UYGULAMA (Örnek Olayların Sunulması)
UYGULAMA (İncelemelerin Gerçekleştirilmesi)
UYGULAMA (Sunu ve Geri Bildirim Yapılması)
UYGULAMA (Genel Değerlendirme)

Bilirkişilik ile ilgili olan Diğer Makalemizu BURADAN ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir