Başlangıç / Eğitim / İşletme Birimlerine Giriş Çalışma Soruları
Çalışma soruları ve cevapları
Çalışma soruları ve cevapları

İşletme Birimlerine Giriş Çalışma Soruları

İşletme Birimlerine Giriş için karşınıza çıkabilecek, birbirinden faydalı örnek sorularımız ve cevaplarımızla birlikteyiz. Unutmayın, düzenli çalışma ve bol soru çözümüyle başarıya ulaşmak çok kolay. Biz her zaman yanınızdayız.

Yazının Başlıkları

Birçok ürünün sınırlı çeşidini satan mağazalara ne ad verilir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Özel mağazalar
b) Departmanlı mağazalar
c) Hipermarketler
d) Sınırlı türde ürün satan mağazalar
e) Genel mağazalarX
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi üretim yöntemine göre üretim tiplerinden biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Analitik üretim
b) Primer üretim
c) Parti üretimiX
d) Sentetik üretim
e) Montaj üretimi
Boş

Soru 3

Tekdüzen Muhasebe Sistemi kodları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 100’den başlar ve 799’a kadar devam eder.
b) 9. Grup, Nazım Hesaplara ayrılmıştır.
c) 1. Grup, Dönen Varlıklara ayrılmıştır.
d) 4. Grup, Maliyet Hesapları için kullanılır.X
e) 5. Grup, Özkaynaklar için kullanılır.
Boş

Soru 4

Prestij fiyatlaması olarak da adlandırılan fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Kalanlı fiyatlandırma
b) Ürün karması fiyatlaması
c) İmaj fiyatlamasıX
d) Alışılmış fiyat
e) Fiyat hattı politikaları
Boş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin üretimi ve müşteriye ulaştırılması sürecinde kullanılan her tür donanımı ifade eder?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Emek
b) Doğal kaynaklar
c) SermayeX
d) Girişimci
e) Bilgi
Boş

Soru 6

Yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturulduğu platform aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Politik çevre
b) Yasal çevre
c) Demografik çevre
d) Teknolojik çevreX
e) Sosyokültürel çevre
Boş

Soru 7

Kaynak dağıtımının ve ekonomik karar verme sürecinin merkezî hükûmet planlamasıyla gerçekleştirildiği ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Kapitalizm
b) Güdümlü ekonomiX
c) Sosyalizm
d) Karma ekonomik sistem
e) Liberalizm
Boş

Soru 8

İşletme kurmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Ön çalışmalar
b) Faaliyete başlama
c) Yatırım düşüncesiX
d) Kesin proje
e) Ön proje
Boş

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağladıkları taşınamayan, dokunulamayan, biriktirilemeyen araç ya da varlıklara verilen isimdir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Mal
b) HizmetX
c) Ürün
d) Süreç
e) Fayda
Boş

Soru 10

Aşağıdaki yönetsel beceri türlerinden hangisine en çok işletmenin alt kademelerinde daha çok ihtiyaç duyulmaktadır?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Teknik yetenekX
b) Beşeri yetenek
c) Kavramsal yetenek
d) Doğal yetenek
e) Sosyal yetenek
Boş

Soru 11

Aşağıdaki ilkelerden hangisi, muhasebede benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin dönemler arasında değişmezliğini ve biçim ve içerik yönünden tek düzeni gösterir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Önemlilik ilkesi
b) İhtiyatlılık ilkesi
c) Kişilik ilkesi
d) Tam açıklama ilkesi
e) Tutarlılık ilkesiX
Boş

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi reklamın işlevlerinden değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Bilgi verme
b) İkna etme
c) TutundurmaX
d) Hatırlatma
e) Değer katma
Boş

Soru 13

I. Uppsala Modeli
II. Pazaryeri Modeli
III. Yenilik Modeli
IV. Ağ (örgütlenme) Modeli
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uluslararasılaşma sürecini açıklayan modellerden biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yalnız IIX
b) I ve II
c) Yalnız IV
d) II ve IV
e) I, III ve IV
Boş

Soru 14

Millî Piyango İdaresi ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü aşağıdaki işletme türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sosyal güvenlik kuruluşları
b) Döner sermayeli işletmeler
c) Özel bütçeli devlet işletmeleriX
d) Kooperatifler
e) Dernek ve vakıf işletmeleri
Boş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter’e göre yenilik özelliklerinden biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yeni bir mamulün üretilmesi
b) Yeni bir üretim veya satış yönteminin kullanılmaya başlanması
c) Yeni bir ham madde kaynağının bulunması
d) Üretimin sürecinin yeni bir düzenlemesinin yapılması
e) Yeni bir denetim sürecinin belirlenmesiX
Boş

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazara girişte geliştirilen dört aşamalı Uppsala Modeli’nin yöntemlerinden biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) İhracat faaliyeti yok ya da düzensiz olduğu aşaması
b) Bağımsız temsilciler yoluyla ihracat aşaması
c) Ortak firmalarla ihracat aşamasıX
d) Yurt dışı satış temsilciliğinin (şubesinin) kurulması aşaması
e) Yurt dışı üretim ya da imalât birimlerinin kurulması aşaması
Boş

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ileri üretim sistemleri arasında yer almaz?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) İmalathane sistemiX
b) Esnek üretim sistemi
c) Bilgisayar tümleşik üretim sistemi
d) Tam zamanında üretim sistemi
e) Yalın üretim sistemi
Boş

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemleri arasında değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Gözlem yöntemi
b) Birebir görüşme yöntemi
c) Günlük tutma yöntemi
d) Birleşik yöntem
e) İş zenginleştirme yöntemiX
Boş

Soru 19

Aşağıdaki işletme varlıklarından hangisi uzun vadeli fonlarla finanse edilirse daha doğru olur?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) DemirbaşlarX
b) Alacaklar
c) Nakit varlıklar
d) Stoklar
e) Menkul kıymetler
Boş

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Halkla ilişkiler örgütlere özgü bir faaliyettir.X
b) Halkla ilişkiler ilgili çevrelere yönelik bir faaliyettir.
c) Halkla ilişkiler bir karar alma ve uygulama etkinliğidir.
d) Karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliğidir.
e) Halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur.
Boş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir