Başlangıç / Toplumsal ve Kişisel Hizmetler / Millet Vekili Nedir? Nasıl Milletvekili Olunur?

Millet Vekili Nedir? Nasıl Milletvekili Olunur?

Millet Vekili Nedir? Nasıl Milletvekili Olunur?

Milletvekili Kimdir Kime Milletvekili Denir?

Milletvekili, bir parlamentoda oy verenleri temsil eden kişilere denir. Farklı ülkelerde iki meclisli sistem dolayısıyla, parlamento üyelerine farklı isimler verilir. milletvekili bağımsız olabileceği gibi sıkça görüldüğü üzere bir siyasi partiye bağlı da olabilir. Ülkemizde ilkokul mezunu olan 18 yaşını doldurmuş ve askerlikle hiçbir ilişiği bulunmayan her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilmektedir.

Ülkemizde milletvekillerinin görevlerini icra ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM’dir
Milletvekili Yemini
Milletvekilleri seçimlerinin ardından görevlerini sürdürmeye başlamadan önce meclis kürsüsünde her birinin yemin etmesi gerekir. Buna milletvekili yemini denir.

Milletvekili Görevleri Nelerdir?

Anayasamızda milletvekili görevleri ya da yetkileri diye bir bölüm yoktur. Fakat milletvekilinin görevleri ve yetkileri meclisin görev ve yetkileri kısmında ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Milletvekillerinin temel vazifeleri ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz
1 -) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
2 -) Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek
3 -) Bakanlar kuruluna belli bazı konularda konun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
4 -) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
5 -) Para basılmasına karar vermek
6 -) Savaş ilanına karar vermek
7 -) Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını onaylamak
8 -) Anayasanın diğer maddelerinin öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir?

Milletvekilleri seçimlerinden sonra dokunulmazlığa sahip olurlar. Yasama dokunulmazlığı dediğimiz bu hak milletvekillerine görevlerini herhangi bir baskı altında kalmadan rahat yerine getirmelerini sağlamak amacıyla verilir. Yasama dokunulmazlığı daimî ve geçici olmak üzere iki çeşittir. Milletvekilleri meclis çalışmalarını sırasında oy ve sözlerinden hiçbir zaman sorumlu değillerdir. Bu dokunulmazlıkları milletvekili görevleri bittikten sonra da devam etmektedir. Geçici dokunulmazlıksa milletvekillerini yalnızca vekil oldukları dönemde koruyan ancak vekilliği bittikten sonra kaldırılan dokunulmazlıktır.

Milletvekili Kaç Yılda Bir Seçilmektedir?

Türkiye’de milletvekili seçimleri 2007 referandumundan önce beş sene bir yapılırken 2007 referandumundan sonra 4 yılda bir olarak değişmiştir. TBMM üyeleri yani milletvekilini seçmek için vatandaşlar referandumdan sonra 4 senede bir seçim yapmaya başlamıştır.

Milletvekili Üst Üste Kaç Dönem Seçilebilir?

Milletvekilleri gerekli şartları sağladıkları ve seçimlerde gerekli oyu aldıkları sürece görevlerini sürdürmeye devam edebilirler. Ancak bazı parti iç tüzüklerinde milletvekillerinin en fazla kaç dönem seçileceklerine dair ibare konulmuştur.

Milletvekili Maaşları 2018? Millet vekilleri maaşları Ne Kadar?

2018 Yılında Millet vekili Maaşı 18 893 TL (on sekiz bin sekizyüz doksan üç Türk Lirası’ dır)
Milletvekili nedir? Milletvekili maaşları? Milletvekili taban puanları? Milletvekili alımları? Milletvekili iş ilanlarına nereden ulaşabilirim? Milletvekili alım şartları? Milletvekili kime denir? Milletvekili olmak için ne yapmak gerekir? Nasıl Milletvekili olunur? Milletvekili ne iş yapar? Milletvekili olmak? Milletvekili ne kadar maaş alır? Milletvekili maaşları 2018? Milletvekili kursları?Milletvekili lük ile ilgili herşey? Milletvekili görevleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir