Başlangıç / İlan / EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi çeşitli branşlarda toplam 33 adet personel alımı yapacağını duyurdu.4/B sözleşmeli paramedik alımı, 4/B sözleşmeli radyoloji teknikeri alımı, 4/B sözleşmeli eczacı alımı, 4/B sözleşmeli Anestezi teknikeri alımı, 4/B sözleşmeli Ameliyathane teknikeri alımı, 4/B sözleşmeli biyomedikal alımı, 4/B sözleşmeli patoloji teknikeri alımı yapılmaktadır. Başvurular 15.08.2018 tarihinde başlayacak ve 15 günlük başvuru süreci olacaktır.ilana ait bilgiler şu şekilde
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi
Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü
sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri Özel Bütçeden karşılanacaktır.

Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Sağlık Teknikeri 16 kişi
Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri bölümü mezunu olmak.
En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Sağlık Teknikeri 7 kişi
Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak.
En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek
Sağlık Teknikeri 1 kişi
Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak.
En az 5 yıl mesleki deneyimi olmak ve belgelendirmek.
Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi ve Endovasküler/Hibrit Aort ve Periferik Vasküler Cerrahi
Girişimleri Anestezisinde bilgi ve deneyimi olmak.
Hastane Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak.
Sağlık Teknikeri 2 kişi
Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri bölümü mezunu olmak.
En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek )
Sağlık Teknikeri 3 kişi
Meslek Yüksekokullarının Ambulans ve Acil Bakım veya İlk ve acil yardım bölümü mezunu
olmak.
En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve belgelendirmek )
Sağlık Teknikeri 2
Meslek Yüksekokullarının Patoloji Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek )
Sağlık Teknikeri 1
Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü mezunu olmak.
Sol Ventikül destek cihazı ve Yapay kalp destek cihazları konusunda deneyimi olmak ve
bunu belgelendirmek )
Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyon Yetki belgesi sahibi olmak
Sağlık Teknikeri 1
Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme bölümü mezunu olmak.
En az 5 yıl Bilgisayarlı Tomografi konusu da mesleki deneyimi olmak ve belgelendirmek )
Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı eğitim sertifikasına sahip olmak.

A) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5) 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmak
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya
engel hali olmamak.
8) 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında
çalışmaya engel hali bulunmamak.

B) İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
3- Fotoğraf (1 Adet)
5- 2016 KPSS Sonuç Belgesi
6- Kimlik Fotokopisi
7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
8- Hizmet Belgesi (Aranan niteliklerde talep edilen unvanlar için çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü ile birlikte)
9- Sertifika ( Aranan niteliklerde talep edilen unvanlar için )

C ) Diğer Bilgiler:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak
çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir
nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih
tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.
2) Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait
http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Tıp Fakültesi
Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir.
3) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 3 katı kadar
yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş
günü içerisinde, Tıp Fakültesi Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu
süre içerisinde başvurda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.
5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili
kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer
personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne ( vardiyalı ve nöbet usulu ) tabi olacaklardır.
7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin
http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
8) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına
ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.
9) Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb.yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
10) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
11) Atanmaya hak kazanan personeller hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesine göre Güvenlik ve Arşiv
araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası İşçi ve Sözleşmeli Personel Zemin Kat.
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -19858-1920
Son Başvuru Tarih : Başvuru tarihinden sonra 15 gün başvuru süreci mevcuttur.

AYRICA ÜNİVERSİTE ALIMLARINDA VEKALET VEREREKTE İŞ BAŞVURUSU YAPABİLİRSİNİZ. VEKALET VEREREK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 4 B SÖZLEŞMELİ ALIMLARI İÇİN VEKALET VERMEK İSTİYORSANIZ YORUM OLARAK İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GİRMENİZ DURUMUNDA SİZİNLE EN KISA SÜREDE İLETİŞİME GEÇİLECEKTİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir