Başlangıç / İlan / DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Diyarbakır Dicle üniversitesi 4b sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadro ve pozisyonlar aşağıda ilan metninde tedaylı olarak verilmiştir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak
çalıştırmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b)
fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle
sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

UNVANI ADET BAŞVURU ŞARTLARI
HEMŞİRE 10 Üniversitelerin Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
HEMŞİRE 38 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde çalışma yetki belgesine sahip olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Androloji uzmanı olarak çalışmak üzere yetki belgesine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum
bulunmamak,
5- İlanda belirtilen unvanların hizasındaki şartları taşımak.
6- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS(P3), Ortaöğretim mezunları için 2016
KPSS(P94) puanı esas alınacaktır
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne
uygun olması.

9- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri
bir ay içerisinde feshedilecektir.
10- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel
başvuruda bulunamaz.
11- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği
kesilenler veya sözleşmesi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar.
12- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona
başvuran adayların başvuruları ile Pozisyonu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye
alınmayacaklardır.
Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat
alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

AYRICA Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ALIMLARINDA VEKALET VEREREKTE İŞ BAŞVURUSU YAPABİLİRSİNİZ. VEKALET VEREREK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN  Diyarbakır Dicle Üniversitesi 4 B SÖZLEŞMELİ ALIMLARI İÇİN VEKALET VERMEK İSTİYORSANIZ YORUM OLARAK İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GİRMENİZ DURUMUNDA SİZİNLE EN KISA SÜREDE İLETİŞİME GEÇİLECEKTİR.

İSTENEN BELGELER:

1-Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin
edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları
gerekmektedir.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
4-Ortaöğretim Mezunları için 2016 Yılı KPSS sonuç belgesi. Lisans Mezunları için 2018 KPSS
sonuç belgesi
5-Plastik dosya.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvur sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler
ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde
Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması
yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tlf: 0 412 241 10 50-2320-5182-5136
İlan Başvuru Tarihi: 11/09/2018
Son Başvuru Tarihi: 25/09/2018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE HEMŞİRE MAAŞLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ALIMLARINDA 4/B SÖZLEŞMELİ HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE AKLINIZA GELEN TÜM SORULAR İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Sözleşmeli Personellerin Çalışma şartları ve hakları,tayin hakları ve diğer tüm bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir