Başlangıç / İlan / FIRAT ÜNİVERSİTESİ 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Elazığ Fırat üniversitesi 4b sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadro ve pozisyonlar aşağıda ilan metninde tedaylı olarak verilmiştir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere
KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

NVANI KADRO

KODU

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 01 115 Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak.
02 1 Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinin ameliyathane biriminde çalışmış olmak.
Fizyoterapist 03 6 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 04 4 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
05 9 Anestezi veya Anestezi Teknikertiği önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
06 1 Anestezi veya Anestezi Teknikertiği önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 12 yıl çalışmış olmak.
07 1 Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
08 5 Paramedik önlisans Programından mezun olmak.
09 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
10 1 Odyometri veya Odiometri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
11 1 Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
12 1 Elektronörofizyoloji önlisans Programından mezun olmak.
13 1 Diyaliz önlisans Programından mezun olmak.
TOPLAM 148

Not: Adaylar aranan niteliklerde istenen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen
başvurular kabul edilmeyecektir.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak
adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3- Lisans mezunları için 2018 KPSS, önlisans mezunları için 2016 KPSS sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1- Başvurular; 21.09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.
2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
AYRICA Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ALIMLARINDA VEKALET VEREREKTE İŞ BAŞVURUSU YAPABİLİRSİNİZ. VEKALET VEREREK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN  Elazığ Fırat Üniversitesi 4 B SÖZLEŞMELİ ALIMLARI İÇİN VEKALET VERMEK İSTİYORSANIZ YORUM OLARAK İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GİRMENİZ DURUMUNDA SİZİNLE EN KISA SÜREDE İLETİŞİME GEÇİLECEKTİR.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için 2018/KPSS-P3, önlisans mezunları için 2016/KPSS-P93
puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç
5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu
olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile
yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik
ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
İlanımızda kadro kodu 02 olan Hemşire kadrosuna başvuru olmaması veya anılan kadroda yedek
kalmaması durumunda 01 kadro koduna başvuran adaylardan, kadro kodu 06 olan Anestezi
Teknikerliğine başvuru olmaması veya anılan kadroda yedek kalmaması durumunda 05 kadro koduna
başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma
hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme
yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri
feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)
2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler bölümünde ilave nitelik belirlenen kadrolara
başvuranlar için)
Not: İlanımız 07.09.2018 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE HEMŞİRE MAAŞLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Yozgat Bozok Üniversitesi ALIMLARINDA 4/B SÖZLEŞMELİ HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE AKLINIZA GELEN TÜM SORULAR İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Sözleşmeli Personellerin Çalışma şartları ve hakları,tayin hakları ve diğer tüm bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir